Przejdź do treści strony
Godło

Instytut Filologii

Instytut Filologii

Studenci

Oferta studiów

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (STACJONARNE)

 

Na studiach pierwszego stopnia uczymy języka niemieckiego od PODSTAW!

Wskazana jest jednak elementarna znajomość języka, by efektywnie uczestniczyć

w zajęciach i umożliwić szybki progres językowy.

 

Ścieżki kształcenia (specjalności do wyboru po 1 roku):

  • FILOLOGIA GERMAŃSKA - NAUCZYCIELSKA
  • FILOLOGIA GERMAŃSKA - JĘZYK NIEMIECKI W BIZNESIE I TURYSTYCE

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

(STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

 

Ścieżki kształcenia (specjalności do wyboru w procesie rekrutacji):

  • FILOLOGIA GERMAŃSKA - NAUCZYCIELSKA
  • FILOLOGIA GERMAŃSKA - JĘZYK NIEMIECKI W BIZNESIE I TURYSTYCE

 

 

Jak wyglądają studia pierwszego stopnia na filologii germańskiej w Akademii Pomorskiej w Słupsku?

Zajęcia z praktycznej nauki języka niemieckiego odbywają się przez cały okres studiów i są zorganizowane w taki sposób, aby studenci, również ci uczący się języka od podstaw (nie jest wymagana matura z j. niemieckiego), mogli już po pierwszym roku osiągnąć kompetencje językowe na poziomie B1.

 

Intensywny kurs językowy na pierwszym roku studiów, ze zwiększoną ilością godzin na praktyczną naukę języka niemieckiego, pozwala już w trakcie studiów na pierwszym roku studiów na wyrównanie kompetencji językowych studentów. Zajęcia na pierwszym roku prowadzone są w małych grupach, w j. polskim i niemieckim i dostosowane są do poziomu językowego grupy.

 

Przedmioty kierunkowe prowadzone są równolegle do praktycznej nauki języka niemieckiego i obejmują przedmioty z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz kulturoznawstwa. Dzięki nim studenci poszerzają swoje horyzonty i mogą się dowiedzieć więcej na temat języka, literatury i kultury krajów niemieckojęzycznych (Niemcy, Austria, Szwajcaria).

 

Pod koniec pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, tj. w drugim semestrze, studenci dokonują wyboru ścieżki specjalizacyjnej. Do wyboru mamy dwie ścieżki dalszego kształcenia, tj. ścieżka nauczycielska oraz Język niemiecki w biznesie i turystyce.

 

FILOLOGIA GERMAŃSKA – ścieżka NAUCZYCIELSKA

Studia pierwszego stopnia (6 semestrów) na kierunku filologia germańska - ścieżka nauczycielska pozwalają uzyskać praktyczną znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 oraz wiedzę z zakresu kultury, literatury i historii niemieckiego obszaru językowego. Na tej ścieżce studenci zapoznają się z zagadnieniami z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki i odbywają praktyki dydaktyczne w szkołach podstawowych.

By móc nauczać języka niemieckiego w szkole podstawowej czy ponadpodstawowej, absolwent tej ścieżki jest zobligowany do kontynuowania studiów drugiego stopnia i dopiero wtedy uzyskuje  kwalifikacje do nauczania języka niemieckiego na wszystkich etapach edukacyjnych.

Oferta w zakresie Filologii germańskiej – specjalność nauczycielska jest zorientowana na  oczekiwania lokalnego rynku pracy i duże zapotrzebowanie na nauczycieli języka niemieckiego.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia mogą też kontynuować studia na specjalności Język niemiecki w biznesie i pogłębiać np. umiejętności translatorskie czy specjalistyczny język niemiecki.

 

FILOLOGIA GERMAŃSKA - JĘZYK NIEMIECKI W BIZNESIE I  TURYSTYCE

Specjalizacja ta skierowana jest do osób, które chcą pracować w międzynarodowym środowisku, w przedsiębiorstwach, hotelach, instytucjach itp. z wykorzystaniem j. niemieckiego, angielskiego, tudzież chcących założyć własną działalność, np. tłumaczeniową.

 

Studia pierwszego stopnia (6 semestrów) na kierunku filologia germańska - Język niemiecki w biznesie i turystyce pozwalają uzyskać praktyczną znajomość języka niemieckiego na poziomie C1 oraz wiedzę filologiczną z zakresu translatoryki, lingwistyki, literatury i kultury krajów niemieckiego obszaru językowego.

 

Oferta w zakresie Filologii germańskiej - Język niemiecki w biznesie jest zorientowana na  oczekiwania przedsiębiorców i wymogi lokalnego i europejskiego rynku pracy (bogaty lokalny rynek producentów okien, przetwórstwa tworzyw sztucznych, drewna, bogata sieć nadmorskich kurortów i hotelarstwa itp.). Studenci odbywają w trakcie studiów praktykę zawodową w powyższych podmiotach gospodarczych.

Zajęcia obejmują m.in. tłumaczenia, język specjalistyczny z zakresu ekonomii, hotelarstwa, turystyki, zaś zajęcia z j. angielskiego w formie lektoratu (przez 4 semestry) dodatkowo zwiększają szanse absolwentów filologii germańskiej na zatrudnienie w międzynarodowych firmach.

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

(STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

 

Ścieżki kształcenia (specjalności do wyboru w procesie rekrutacji):

  • FILOLOGIA GERMAŃSKA - NAUCZYCIELSKA
  • FILOLOGIA GERMAŃSKA - JĘZYK NIEMIECKI W BIZNESIE I TURYSTYCE

 

Jak wyglądają studia drugiego stopnia na filologii germańskiej w Akademii Pomorskiej?

 

FILOLOGIA GERMAŃSKA – ścieżka NAUCZYCIELSKA

Studia drugiego stopnia trwają cztery semestry. Do wyboru jest tryb stacjonarny studiów oraz niestacjonarny (zajęcia odbywają się wtedy w formie weekendowych zjazdów, z reguły co dwa tygodnie).

Na studiach studenci są przygotowywani do komunikowania się na poziomie C2 oraz otrzymują pogłębioną wiedzę z zakresu literatury, lingwistyki, historii i kultury niemieckiego obszaru językowego. Na tej ścieżce studenci zgłębiają wiedzę i kompetencje z pedagogiki, psychologii, dydaktyki i coachingu edukacyjnego. Odbywają praktyki dydaktyczne w szkołach ponadpodstawowych.

 

FILOLOGIA GERMAŃSKA - JĘZYK NIEMIECKI W BIZNESIE I  TURYSTYCE

Studia drugiego stopnia trwają cztery semestry. Do wyboru jest tryb stacjonarny studiów oraz niestacjonarny (zajęcia odbywają się wtedy w formie weekendowych zjazdów, z reguły co dwa tygodnie).

Na studiach studenci są przygotowywani do komunikowania się na poziomie C2 oraz otrzymują pogłębioną wiedzę z zakresu literatury, lingwistyki, historii i kultury niemieckiego obszaru językowego.

Na tej ścieżce studenci zgłębiają wiedzę i kompetencje z translatoryki oraz praktyki tłumaczeń specjalistycznych, m.in. z zakresu ekonomi, prawa, dokumentów unijnych i administracyjnych, czy też zapoznają się z podstawami odczytywania niemieckiego pisma neogotyckiego, przydatnego do analizy źródeł historyczno-literackich.

W ostatnim semestrze studiów studenci mają możliwość warsztatów tłumaczeniowych w profesjonalnej kabinie do tłumaczeń symultanicznych.

Specjalizacja ta skierowana jest do osób, które chcą pogłębić znajomość specjalistycznego języka specjalistycznego pracować w międzynarodowym środowisku, w przedsiębiorstwach, hotelach, archiwach itp. z wykorzystaniem bardzo dobrej znajomości języka niemieckiego, tudzież chcących założyć własną działalność.

Znajdziesz nas tutaj